Articor Logo


Veiligheid

De webwinkel van articor.nl maakt een beveiligde verbinding tussen uw computer en onze winkel indien er een webpagina wordt opgeroepen waarin u persoonlijke gegevens kunt achterlaten zoals tijdens registratie en inloggen. Hierdoor kunnen derden geen gegevens onderscheppen.

Alle betalingen worden op de beveiligde omgeving van MultiSafePay (www.multisafepay.com) uitgevoerd.

Privacy

Articor heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van met persoonlijke informatie omgaan. 

Alle gegevens die door articor.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Articor.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Articor.nl is om uw bestelling op een juiste manier te kunnen verwerken en om u op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen rond onze site.


Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.


Articor gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Articor zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen en of inzage geven in zijn of haar gegevens.


Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site van Articor.nl, dan kunt u contact met ons opnemen.